Le Masoandro

Chers étudiants et étudiantes de l’ESSVA,La formation à distance est maintenant en cours….
View on Facebook
FILAZANA HO AN’NY MPIANATRA REHETRA ETO AMIN’NY ESSVAMba ahafahana manatanteraka hatramin’ny farany ny taona akademika 2020-2021 sy araka ny toromarika avy amin’ny fitondram-panjakana ny tsy mbola hanokafana ny sekoly sy ny oniversite rehetra noho ny hamehana ara-pahasalamana , dia nanapa-kevitra ny tompon’andraikitra eto anivon’ny Sekoly ambony ESSVA ny hanohizana ny fampianarana hampitain-davitra (Continuité pédagogique à distance), ho an’ny mpianatra rehetra 1e année, 2e année 3e année eto amin’ny ESSVA , arak’izao lamina manaraka izao :1) Fanangonana ny "adresse mail" sy ny laharana findain’ny mpianatra tsirairay any amin’ireo R.M na tompon’andraikitry ny sampam-pianarana tsirairay amin’ny herinandron’ny 19 Aprily 2021:2) Fanefana ny saram-pianarana mbola tsy vita : ho an’ny 1ère sy 2ème “tranches” hatramin’ny 6 Mai 2021, ary ho an’ ny 3ème tranche hatramin’ ny 31 Mai 2021 ( Azo alefa Mvola fa mampandre mialoha amin’ny laharana 034 93 936 01). 3) Fandefasana ny “cours” rehetra any amin’ny mpianatra tsirairay , amin’ny alalan’ny “adresse Email” na alaina mivantana ety amin’ny sekoly : aorian’ny 6 Mey 2021.4) Amin’ny fotoana ahafahan’ny sekoly misokatra indray no hamaritana ny tetiandron’ny fanadinana ho an’ny enim-bolana voalohany, ny “regroupement” sy ny fanadinana ho an’ny enim-bolana faharoa, ary ny “soutenances des mémoires” n’ny 3 eme année.Ho anao mpianatra izay mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala mifandray amin’ ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny, na miantso ny laharana 034 44 483 29.Dia mirary soa sy fankaherezana ho antsika rehetra hatrany,Ny rectorat sy ny conseils scientifique de l’ESSVA.Essva “Foi et Excellence”
View on Facebook
ANNONCE A tous les étudiants de l’ ESSVA ( L1, L2, L3 , toutes mentions confondues)En vue d’une continuité pédagogique à distance, merci de communiquer par mail à votre Responsable de Mention respectif vos coordonnées : adresse mail et numéro téléphone à jour (les deux sont obligatoires) au plus tard le lundi 19/04/21 à 12h.#Ecotourisme : ecotourisme.trois@gmail.com#Eléctromécanique : nellyandri@yahoo.fr#Hôtellerie_Restauration : murihery@gmail.com#Communication_Journalisme : razafimbelorojos@gmail.com#Sciences_et_Technique_de_l_Education : steedessva@gmail.com#Gestion_Management : nadiahmichele@yahoo.frFaites passer l’annonce et vérifiez régulièrement votre boîte mail pour la suite.Restez courageux 😊
View on Facebook
FIARAHA-MIASA EO AMIN’NY JIRAMA SY ONIVERSITE MIISA TELO (ASJA- ESSVA- IES AV) AO ANTSIRABE📌 Tanjona amin’ity fiaraha-miasa ity ny hanamafisana ny fahaizana, ny trai-kefa sy fahaiza-manaon’ireo mpianatra ao amin’ireo oniverisite ireo sy ny mpiasan’ny JIRAMA amin’ny fikojakojana ny tambazotran’ny rano 📌 Haharitra taom-pianarana roa ny fifanaraham-mpiaraha-miasa. Handray mpianatra avy amin’ireo oniversite ireo hianatr’asa ao aminy arak’izany ny JIRAMA ary hisy ihany koa mpiasa avy amin’ny Jirama hanamafy fahalalana ao amin’izy ireo.————————————————————-PARTENARIAT ENTRE LA JIRAMA ET TROIS UNIVERSITES (ASJA-ESSVA-IES AV) À ANTSIRABE L’objectif de ce partenariat est de renforcer mutuellement leurs connaissances, savoir-faire et compétences de la production et de la maintenance des réseaux d’eau.Pendant deux années universitaires, durée du partenariat, des étudiants de ces universités feront des stages de formation auprès de la JIRAMA et des employés de l’entreprise auront accès à des formations professionnalisantes proposées par ces universités.
View on Facebook